OVER MIJ


Terug naar het provinciehuis

tijdlijn-edaflegging-provincieraadslid
“Op 24 september 2020 mocht ik, na twee jaar afwezigheid, opnieuw de eed afleggen als provincieraadslid voor de fractie Vooruit in de West-Vlaamse provincieraad.”

Eedaflegging burgemeester stad Veurne

Eedaflegging burgemeester Roose (3)
"Ik leg bij de West-Vlaamse gouverneur de eed af als burgemeester voor de stad Veurne. Voor de eerste maal kon de fractie Veurne Plus beleidsverantwoordelijkheid nemen in de boetestad."

Eedaflegging provincieraadslid

Eedaflegging Roose Peter (klein)
Na twee opeenvolgende stembusgangen verkozen tot provincieraadslid en vanaf 2003 fractieleider tot en met 5 december 2018.

Opening autosnelweg A18

screenshot.305
Tussen 1995 en 1998 kreeg ik de kans om als lid in de Kamer van Volksvertegenwoordiger de belangen van de Westhoek verdedigen. Mooie momenten waren de ontsluitingsprojecten die de A18 met de Franse grens verbonden en de elektricificatie van de spoorlijn Deinze-De Panne. Daarnaast mocht ik de eerste parlementaire opvolgingscommissie voorzitten m.b.t. de evaluatie van de bestrijding van mensenhandel.

NIEUWS

14 december 2021

Europese middelen voor aanleg van museumtuin

Het managementcomité van Leader heeft een subsidie van 80.925 € toegekend aan het projectvoorstel van het regionaal streekmuseum Bakkerijmuseum vzw om een museumtuin aan te leggen […]
31 oktober 2021

Provinciaal geld voor wandel- en fietsbrug

“Veurne – De West-Vlaamse provincieraad sluit een overeenkomst met de stad Veurne om de bouw van een wandel- en fietsbrug te helpen financieren” zegt provincieraadslid en […]
29 oktober 2021

Plantgoed voor West-Vlaamse landbouwers

“Veurne – De provincieraad keurde een nieuw reglement goed waarbij West-Vlaamse landbouwers financiële steun kunnen aanvragen voor de aankoop van streekeigen plantgoed om de landschappelijke integratie […]

VIDEO'S


Volg mij rechtstreeks in de provincieraad, tijdens het vragenuurtje.CONTACTEER MIJ